STOLT MEDLEM AV:

Ny serie med vann- og avløpstanker fra Vera Tank

Construction Equipment Grop (CEG) lanserer en ny komplett serie av løsninger for oppsamling og lagring av vann. Det er varemerket Vera Tank, med over 100 års historie i Norge, som står bak serien. Målet med den nye serien er å bidra til å utnytte vannressursene våre på en bedre måte.


Knut Evant, Product Manager Energy & Environment i CEG, har utviklet den nye serien, og er stolt og glad over endelig å få presentere nyhetene, som har vært under utvikling i snart to år.

Lang erfaring møter stort behov
Vera Tank har vært i VA-markedet siden 60-tallet, men produktområdet har ikke vært prioritert de siste årene

- Vi ser et økt behov for å utnytte ressursen vann bedre. Det er flere drivere for det behovet. Blant annet gjør klimaendringer det mer krevende å møte kravene til drikkevann og avløpsvann, noe som skyldes endringer i nedbørsmønstre og mer ekstremnedbør.

- 30 % av det rensede drikkevannet lekker ut før det når norske kraner, men bare 2 % av drikkevannet i husholdningen brukes til mat og drikke. På toppen av det har vi ca. 150 års etterslep på fornyelse av det norske vannledningsnettet, sier Knut Evant.

Komplett serie
Serien som lanseres nå er en komplett serie for oppsamling, lagring og bruk av vann.

- Vi har stor bredde i tankvolum med den minste på 2.200 liter, og helt opp til 65.000 liter. Innløp, utløp, pumper, filtre, ventiler og slanger tilpasses per prosjekt, sier Evant.

Videreutvikling
VA-serien fra Vera Tank er i stadig utvikling.

- Vi jobber nå med et nytt spennende konsept for trekamret slamavskiller. Denne løsningen vil være svært robust og med høy effektivitet, og særlig godt egnet til små og mellomstore felt med hytter og boliger, avslutter Evant.
Kontakt oss
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram