STOLT MEDLEM AV:

Supplier Code of Conduct

Ambisjonen vår er å være en forløper. Våre produkter, tjenester og forretningsmodeller er utviklet for å matche fremtidige krav. Vi vil gi tydeligere beskrivelser av retning og mål for hva vi gjør for å sikre at vi reduserer ressursbruken vår for å skape verdier.

Chief Production Officer (CPO) i Construction Equipment Group AS, Staffan Anderberg har lansert selskapets nye Supplier Code of Conduct (SCoC) som en del av arbeidet med bærekraft for mennesker og miljø.

Forventer varm mottakelse
Med utgangspunkt i policy for bærekraft som ble lansert i august er alle leverandører kontaktet og informert om de nye retningslinjene.

- Vi har all grunn til å tro at våre retningslinjer blir tatt godt imot hos leverandørene våre. Dette er mennesker og selskaper vi har vokst sammen med i mange år, og vi kjenner hverandre godt. Vi har også stor tro på at dette er noe kundene våre setter pris på, sier Anderberg.

Kontinuerlig forbedring
Implementering av SCoC er en del av en større prosess som i bunn og grunn handler om alltid å bli bedre.

- Vi forventer ikke at alle leverandører skal oppfylle alle krav vi setter til dem umiddelbart. Som alle andre deler av virksomheten vår er bærekraft en pågående og kontinuerlig forbedringsreise der vi vil strebe etter å alltid forbedre oss selv og andre hver dag. Vi forventer at enhver leverandør til CEG driver et kontinuerlig forbedringsarbeid for å kunne overholde kravene vi setter i retningslinjene, sier Anderberg.
Les merTa kontakt
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram