STOLT MEDLEM AV:

Sist oppdatert: 19.12.2022

Personvernerklæring

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
All vår behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Ansvarlig for behandling av personopplysninger
Construction Equipment Group AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.
Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:
Adresse: Gjerstadveien 373
E-post: post@cegroup.no
Telefon: +47 37 11 91 00
Organisasjonsnr.: 926 678 302

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.
Vi behandler personopplysninger: 

1) Ved kjøp av produkter
For å gjennomføre et kjøp hos Construction Equipment Group AS trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordrer.
Formålet med behandlingen er å kunne levere produktet til deg og ellers oppfylle vår avtale med deg som en del av kjøpet. Inkludert administrasjon av dine rettigheter til retur og reklamasjon.
Som behandlingsgrunnlag bruker vi kontraktsforpliktelsen som oppstår som en del av ditt kjøp. Dette behandlingsgrunnlaget kommer av personvernforordningens artikkel 6, (1), b).

2) Ved kommunikasjon og kontakt
Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.
I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.
Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysninger knyttet til ovennevnte jf. GDPR artikkel 6 (1) f). 

3) Ved registrering av brukerkonto 
Når du registrerer brukerkonto hos oss bli du bedt om å oppgi navn, adresse, e-postadresse og passord.

Formålet er å kunne administrere brukerkontoen din og tilby deg oversikt over ordre hos oss, mulighet til å utføre risiko-analyser og holde oversikt over utførte risikoanalyser, og andre tjenester.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og f.

4) Utsendelse av nyhetsbrev
Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, kan vi samle inn og behandle informasjon om ditt navn, e-postadresse og mobilnummer og preferanser du oppgir for kommunikasjon fra oss. Du må minimum oppgi epostadresse når du registrerer deg. Du kan senere oppgi bl.a. følgende opplysninger: For- og mellomnavn, Etternavn, Firmanavn, Informasjonspreferanser, Bransje.
I forbindelse med våre utsendelser behandler vi også informasjon om din respons på nyhetsbrevene våre, herunder når du har mottatt, åpnet og eventuelt hva du har klikket på lenker i nyhetsbrevet. I tillegg lagrer vi besøkstrafikk fra nyhetsbrevet til våre nettsider. (navn, tid og IP-adresse).
Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere målrettede nyhetsbrev til deg.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og markedsføringlsovens § 15.

Når vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Du kan når som helst si opp abonnementet via tilsendt markedsføringsmateriale eller på e-postadressen post@cegroup.no.

5) Utvikling av nye og eksisterende tjenester
Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.

Vi har en berettiget interesse i å utvikle selskapenes produkter og tjenester og det juridiske grunnlaget for behandlingen vil være GDPR 6 (1) f).

6) Ved besøk på hjemmesider / bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies og lignende teknikker) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget. Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
For å analysere brukermønsteret på våre sider bruker vi blant annet analyseverktøy fra Google Analytics, Sleeknote og Hotjar.
I tillegg bruker vi markedsføringscookies for å kunne vise deg annonser som kan være aktuelle for deg på andre nettsteder du besøker. Slike cookies er plassert på nettstedet vårt av et tredjeparts annonsenettverk, eksempelvis Google, Meta (Facebook), Sleeknote og Youtube, på vegne av oss og med vår tillatelse. Informasjonskapslene kan dele informasjon om ditt besøk på våre nettsider med annonsenettverket. Annonsenettverkene kan deretter koble aktiviteten opp mot din brukerkonto når du er innlogget på deres plattformer for å kunne tilby deg brukertilpasset og relevant annonsering.
Der vi bruker informasjonskapsler som er nødvendig for nettsidens funksjonalitet, er det rettslige grunnlaget for behandlingen GDPR artikkel 6 1 f). Der vi benytter informasjonskapsler til analyse og markedsføringsformål samles opplysningene inn på grunnlag av ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6 1 a)
Du kan lett deaktivere cookies på våre nettsider (bortsett fra nødvendige cookies).
Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din enhet. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din. Du bør være oppmerksom på at dersom du deaktiverer eller blokkerer bruken av cookies vil deler av nettsiden ikke fungere fullt ut, eller i noen tilfeller ikke være tilgjengelig.

Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene.
Der personopplysninger om ditt kjøp er av regnskapspliktig karakter, oppbevares disse opplysningene i fem år, jf. regnskaps- og bokføringslovgivningen.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Dine opplysninger kan i noen tilfeller overføres til samarbeidspartnere eller andre parter som befinner seg utenfor EU/EØS-området. Vi tar da nødvendige forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk. 

Dine personopplysninger er sikre hos oss!
Construction Equipment Group AS har gode rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Construction Equipment Group AS på post@cegroup.no eller telefon +47 37 11 91 00 (mandag til fredag: 08.00-16.00).
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Informasjon
Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.
Innsyn
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.
Endring og sletting
Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.
Retten til dataportabilitet
For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Klager
Du har rett til å klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/) dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.
Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram